หรือสำรองโต๊ะ l RSVP : สาขา พระราม 3 (ภายในโครงการ J.S.P)
ทางโทรศัพท์ 091-407-5687, 086-140-7835
ช่วงกลางวัน : 11:00 – 14:30 น.  /  ช่วงเย็น : 18:00 – 22:30 น.