หรือสำรองโต๊ะ l RSVP : สาขา พระราม 3 (ภายในโครงการ J.S.P)
ทางโทรศัพท์ 091-407-5687, 086-140-7835
เปิด : 11:30 – 21:00 น.