ขนมไหว้พระจันทร์ Mooncake บรรจุ 4 ลูก 4 รสชาติ

ลูกใหญ่บรรจุกล่องละ 4 ชิ้น (ชิ้นละ 170 กรัม)

ไส้พุทราจีน (Jujube)

ไส้ลูกบัว (Lotus Seeds)

ไส้ทุเรียนหมอนทอง (Mornthong Durian)

ไส้โหงวยิ้ง (Chinese ham & mixed nuts)

ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม / All prices are subject to VAT