ขนมไหว้พระจันทร์ Mooncake บรรจุ 4 ลูก 4 รสชาติ

ลูกใหญ่บรรจุกล่องละ 4 ชิ้น (ชิ้นละ 170 กรัม)

ไส้เก๋าลัด (Chestnut)

ไส้ลูกบัว (Lotus Seeds)

ไส้ทุเรียนหมอนทอง (Durian Mornthong)

ไส้โหงวยิ้ง (Chinese ham & mixed nuts)

ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าบริการ 10% / All prices are subject to VAT and 10% service charge.