“ข้าวหน้า….เดอะซี่รีย์ สไตล์ฮ่องกง”

ราคา 280 บาท ที่มีให้เลือกถึง 4 เมนู

ข้าวหน้าหมูทอด

ข้าวหน้าเคาหยก

ข้าวหน้าเนื้อเปื่อย

ข้าวหน้าไก่ทรงเครื่อง

เสิร์ฟพร้อม น้ำซุปตีนไก่ตุ๋นโสมรสเลิศ
พร้อมเครื่องดื่ม (เก็กฮวย หรือ ชามะนาว)

ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าบริการ 10% / All prices are subject to VAT and 10% service charge.